Informacja - zużyte opony

Mieszkańcy Gminy Krzykosy!
Do dnia 27 grudnia 2018 r.
zużyte opony od samochodów osobowych mogą być dostarczane do wyznaczonych punktów:
- Bronisław 2, 63-025 Witowo,
- Sulęcinek, ul. Kopczynowska 32, 63-023 Sulęcinek,

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki