WAŻNE!
Unia Europejska

Komunikat dotyczący dystrybucji węgla przez gminę

Na fotografii widać składowany węgiel

Gmina Krzykosy, w celu ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w węgiel na sezon grzewczy 2022/2023, podjęła decyzję o przystąpieniu do rządowego projektu ułatwiającego dostęp do węgla po preferencyjnych cenach za pośrednictwem samorządów.

Obecnie trwa proces legislacyjny ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W miarę napływu informacji dotyczących strony formalnej organizacji sprzedaży będą Państwo informowani przez Urząd Gminy o szczegółach dotyczących terminu i miejsca składania wniosków oraz organizacji sprzedaży. Według założeń procedowanej ustawy Gmina będzie mogła nabywać węgiel w cenie od 1500 zł za tonę, by następnie sprzedawać mieszkańcom po nie więcej niż 2000 zł za tonę. Różnica pomiędzy tymi kwotami ma pokryć koszty transportu węgla do punktu sprzedaży na terenie gminy oraz organizacji dystrybucji. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali wniosek o zakup preferencyjny. Limity dotyczące zakupu węgla, według zapewnień Rządu, zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy. Preferencyjna sprzedaż będzie dostępna dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Szczegóły zostaną podane do Państwa informacji tak szybko, jak tylko będzie możliwe ustalenie zasad prowadzenia sprzedaży.

Osoby zainteresowane zakupem węgla na warunkach preferencyjnych mogą składać zapotrzebowanie pod tel. 61 28 515 14 wew. 131