WAŻNE!
Unia Europejska

Komunikat o ograniczeniu funkcjonowania Urzędu Gminy Krzykosy

PILNE

Krzykosy, dnia 25 stycznia 2022 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY!

 

W związku z istniejącym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemiczngo, dbając o państwa bezpieczeństwo oraz pracowników, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem SARS-CoV-2,

wprowadzam od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania ograniczenia

w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach polegające

na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd nie przyjmuje interesantów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych ? po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków..
 5. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  1. rachunek bankowy dla podatków:
   51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  2. rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci:
   94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  3. rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki:
   69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie.
 7. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 1300.  

Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie
ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.  

Ponadto informuje się, że Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał jedynie sprawy pilne: 

 • zgłoszenie zgonu,
 • inne sprawy nie cierpiące zwłoki po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

Za pośrednictwem platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl można zrealizować:

 • Zgłoszenie unieważnienia dowodu osobistego
 • Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego
 • Sprawy meldunkowe

 

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacji wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poprzez wrzucenie listu (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach. 

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej każdy może osobiście załatwić poprzez platformę CEIDG ? CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy znajduje się domofon – proszę dzwonić i zostanie Pan/Pani połączony/-a z pracownikiem merytorycznym.

Dane kontaktowe:

adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl

e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:

61-2851514;   61-2851505;   61-2851506,   61-2851507;   fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny

Zakres załatwianych spraw

111

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

115

Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza

117

Egzekucja ? podatki, opłata za odpady komunalne, wodę
i ścieki, akcyza

119

Naliczanie podatków, opłata skarbowa

120

Ośrodek Pomocy Społecznej

121

Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami

123

Centrum Usług Wspólnych

124

Księgowość

127

Rada Gminy

130

Gospodarka wodna

131

Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna,

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61- 2851535

Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587