Unia Europejska

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego w Mlodzikowie, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Solec, Sulęcin, Sulęcinek, MIodzikowo, Mlodzikówko, Młodzikowice, Borowo, Murzynowiec Leśny, Boguslawki, Maloszki, Przymiarki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, jakość wody z wodociągu publicznego w Młodzikowie odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza, barwy, mętności oraz zapachu.
Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (barwę i smak), powodować brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na cele gospodarcze.

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

/mgr Barbara Rochowiak/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej

Komunikat w wersji oryginalnej [620KB]