Unia Europejska

Komunikat Wójta Gminy Krzykosy o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

Krzykosy, dnia 2 listopada 2020 r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 2 listopada 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID – 19 i wprowadzeniem nowych obostrzeń dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,

wprowadzam od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd nie przyjmuje interesantów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.
 2. Pracownicy Urzędu pracują w systemie pracy rotacyjnej – polega to na wykonywaniu co drugi dzień pracy zdalnej poza siedzibą Urzędu Gminy w Krzykosach, a co drugi dzień praca będzie wykonywana przez pracownika w stałym miejscu jej wykonywania w Urzędzie Gminy w Krzykosach.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu przy uwzględnieniu pracy rotacyjnej.
 4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 5. Zwieszona zostaje nieodpłatna pomoc prawna.
 6. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  • rachunek bankowy dla podatków: 51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  • rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci: 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  • rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 7. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 13.00.


Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.

Ponadto informuje się, że Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał jedynie sprawy pilne:

 • zgłoszenie zgonu,
 • inne sprawy nie cierpiące zwłoki po uprzednim telefonicznym umówieniu się.


Za pośrednictwem platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl można zrealizować:

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Zgłoszenie unieważnienia dowodu osobistego
 • Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego
 • Sprawy meldunkowe

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacji wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poprzez wrzucenie listu (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej każdy może osobiście załatwić poprzez platformę CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ;

Dane kontaktowe:
adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl

e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:
61-2851514; 61-2851505; 61-2851506, 61-2851507; fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny  Zakres załatwianych spraw
111 USC, dowody osobiste, ewidencja ludności
115  Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza
117  Egzekucja – podatki, opłata za odpady komunalne, wodę i ścieki, akcyza
119  Naliczanie podatków, opłata skarbowa
120  Ośrodek Pomocy Społecznej
121  Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami
123  Centrum Usług Wspólnych
124  Księgowość
127  Rada Gminy
130  Gospodarka wodna
131  Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61-2851535
Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587