Unia Europejska

Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania zmiany rodzaju miejscowości Baba

Krzykosy, dnia 22 lutego 2022 r.

Uwaga mieszkańcy sołectwa Krzykosy

Zawiadamiam, że trwają konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania zmiany rodzaju miejscowości Baba z części wsi na przysiółek.

Ankiety w tej sprawie są dostępne u sołtysa sołectwa Witowo, w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz na stronie internetowej Gminy Krzykosy.

Formularz opinii można zwrócić w jednej z poniższych możliwości:

  1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub w skrzynce podawczej, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy;
  2. przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy;
  3. przesłanie w wersji elektronicznej w formie skanu na adres e-mail krzykosy@wokiss.pl;
  4. przekazanie sołtysowi.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Ikona DOC Opinia w przedmiocie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Baba – część wsi Krzykosy – na Baba przysiółek wsi Krzykosy [19 KB]