Unia Europejska

Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania zmiany rodzaju miejscowości Wiktorowo

Krzykosy, dnia 22 lutego 2022r.

Uwaga mieszkańcy sołectwa Witowo

Zawiadamiam, że trwają konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania zmiany rodzaju miejscowości Wiktorowo z części wsi na przysiółek.

Ankiety w tej sprawie są dostępne u sołtysa sołectwa Witowo, w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz na stronie internetowej Gminy Krzykosy.

Formularz opinii można zwrócić w jednej z poniższych możliwości:

  1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub w skrzynce podawczej, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy;
  2. przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy;
  3. przesłanie w wersji elektronicznej w formie skanu na adres e-mail krzykosy@wokiss.pl;
  4. przekazanie sołtysowi.


Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Ikona DOC Opinia w przedmiocie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Wiktorowo – część wsi Witowo – na Wiktorowo przysiółek wsi Witowo [21 KB]