Unia Europejska

Krzykosy, Lubrze: Opłata za wodę - 14 marzec 2021 r.

Kran z puszczoną wodą

Prosimy mieszkańców z miejscowości: Krzykosy i Lubrze o podanie aktualnego stanu licznika zużycia wody na numer 697 800 474 poprzez przesłanie do dnia 14 marca 2021 r. wiadomości SMS zawierającej następujące informacje:

  • imię i nazwisko;
  • adres;
  • stan licznika.


UWAGA! W przypadku braku takiej wiadomości, opłata za wodę naliczona zostanie na podstawie średniej rocznej.