WAŻNE!
Unia Europejska

LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

LGD Lider Zielonej Wielkopolski - loga

LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących zakresów:

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 23/2022 oraz 24/2022)
  • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 25/2022)


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.09.2022r. do 03.10.2022 r. do godziny 15:30 - Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka PROW 2014 – 2020 => podzakładka Ogłoszenie o naborze wniosków