WAŻNE!
Unia Europejska

„Arkusz pomysłu" dla przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców

W związku z trwającymi pracami nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań, jakie chcielibyście Państwo realizować na obszarze działania LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Poniżej zamieszczamy „arkusz pomysłu", na którym możecie Państwo zgłaszać swoje propozycje.

Wypełnione arkusze pomysłu należy przekazać do Lokalnej Grupy Działania:

  • osobiście w biurze lub
  • pocztą (adres: Stowarzyszenie „Lider Zielonej Wielkopolski", ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wielkopolska), lub
  • drogą e-mail (adres e-mail: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl)


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia

Ostateczny termin zbierania Państwa arkuszy pomysłów przez LGD to: 25.10.2022 r.

Ikona DOC Arkusz pomysłu [74 KB]