WAŻNE!
Unia Europejska

LZW: Ogłoszenie o naborze

Logo Lider Zielonej Wielkopolski

Lokalna Grupa Działania
Lider Zielonej Wielkopolski
ul. Libelta 2
63-000 Środa Wielkopolska
tel: 501 109 575 lub 731 911 666

ogłasza nabór na następujące stanowiska:

  1. Dyrektor Biura
  2. Specjalista ds. funduszy

Szczegółowe informacje na stronie
www.liderzielonejwielkopolski.pl