Możliwość zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje o możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn podatników poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017r. na terenie wszystkich gmin powiatu średzkiego.

Ze zwolnienia skorzystać mogą również podatnicy będący małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania tego żywiołu.

Nabycie przez ww. osoby w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych o wartości przekraczającej kwoty wolne od opodatkowania, objęte jest zaniechaniem poboru podatku od spadków i darowizn w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia 12 sierpnia 2017r.

Podstawa prawna: 

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.08.2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. z 2017r., poz.1574),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.08.2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017r., poz.1547).