WAŻNE!
Unia Europejska

Najpiękniejsza w całej wsi! Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie

Od marca 2021 roku Gmina Krzykosy realizowała projekt pn.

"Najpiękniejsza w całej wsi!

Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie"

 

Koszt całkowity zadania wyniósł 114.000,02 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu:

"Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".

 

Samorząd Województwa współfinansował zadanie w kwocie 40.000,00 zł.

Zdjęcie świetlicy wiejskiej w Pięczkowie po remoncie