WAŻNE!
Unia Europejska

Nielimitowana sprzedaż końcowa węgla. Gmina Krzykosy obniża cenę.

Zdjęcie przedstawia węgiel

W związku z przystąpieniem Gminy Krzykosy do sprzedaży końcowej nielimitowanej wyprzedaży węgla po preferencyjnej cenie Wójt Gminy Krzykosy informuje, iż z dniem 11.05.2023 obniża zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do kwoty 1.800,00 zł za tonę oraz wprowadza nielimitowany zakup

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, które otrzymały dodatek węglowy. Zakupu mogą dokonać mieszkańcy gminy Krzykosy oraz innych gmin (dla mieszkańców z innych gmin obowiązuje zaświadczenie* załączone do wniosku o otrzymanym dodatku węglowym).

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego nie będzie limitowana.

Wniosek o nielimitowany preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy w Krzykosach przy ul. Głównej 37 – pok. nr 23- wejście D- od strony Poczty Polskiej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).


Wnioski przyjmowane są od 11.05.2023 r.

Sprzedaż będzie prowadzona w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania węgla, który na dzień 11.05.2023 wynosi:

  • Orzech – 340 kg
  • Groszek – 57 ton 620 kg


Ikona PDF Sprzedaż końcowa - Wniosek o nielimitowany zakup preferencyjny węgla (do wyczerpania zasobów w składach) [1,02 MB]

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki