WAŻNE!
Unia Europejska

Nowy sprzęt dla pięczkowskich strażaków

Nowy sprzęt dla pięczkowskich strażaków Logo akcji: Wzmocnij Swoje OtoczenieLogo Polskich Sieci Energetycznych

Druhowie z OSP Pieczkowo mogą już korzystać nowego sprzętu. Zakup zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie" zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zakupiony sprzęt w szczególności przyczyni się do zwiększenia możliwości operacyjnych Ochotniczej straży Pożarnej w Pieczkowie. Prowadzone działania na rzecz ludności będą skuteczniejsze, bezpieczniejsze, przeprowadzone sprawniej i szybciej. Natomiast sprzęt multimedialny wspomoże kadrę szkoleniową w prowadzeniu ćwiczeń dla druhów i najmłodszych adeptów pożarnictwa, czyli Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. O teraz druhowie będą mogli korzystać m.in. z: turbopompy zanurzeniowej do wypompowywania wody np. z zalanych piwnic, którą można używać wszędzie tam, gdzie nie powinien pracować sprzęt spalinowy, ubrań specjalnych do pracy strażaka podczas zdarzeń czy też z drabiny przegubowej do prowadzenia prac na wysokościach.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Sprzęt dla pięczkowskich strażaków