WAŻNE!
Unia Europejska

Gmina Krzykosy zaprasza do Mobilnych Punktów Spisowych

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY! UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY!

Gmina Krzykosy zaprasza do Mobilnych Punktów Spisowych, w których dyżurować będą RACHMISTRZE z Gminy Krzykosy:

  1. W Sulęcinku – Świetlica Wiejska (Sulęcinek, ul. Szkolna 24)
    - w dniach 24.08.2021r. i 25.08.2021r. w godzinach 12:00 do 18:00;
  2. W Pięczkowie – Świetlica Wiejska (Pięczkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 50)
    - w dniach 23.08.2021r. i 24.08.2021r. w godzinach 16:00 do 20:00 (sala OSP),
    - w dniach 03.09.2021r. i 04.09.2021r. w godzinach 9:00 do 13:00 (salka spotkań);
  3. Spisać się będzie można podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w dniu 29.08.2021r. w Garbach od godz. 15:00-18:00.
  4. W Krzykosach – Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37 – od dnia 06.09.2021r. po telefonicznym umówieniu.


Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest OBOWIĄZKOWY.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki