Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 191 w Krzykosach z dnia 5 lipca 2019 r.

LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 191 OBEJMUJĄCYM OBSZAR
GMINY KRZYKOSY
W WYBORACH D O RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W POWIECIE ŚREDZKIM 

ZARZĄDZONYCH NA 28 LIPCA 2019 r.   

L.p.  Imię/Imiona i nazwisko  Data urodzenia  Miesce zamieszkania 
1 Franciszek Adam Surdyk  27.07.1956 r.  Solec 
Dawid Kraska  9.05.1987 r.  Młodzikowice 
Szymon Grewling  9.11.1991 r.  Sulęcin 
Janusz Antoni Sibilski   10.11.1988 r.  Krzykosy 

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej