Odbiór odpadów wielkogabarytowych

I N F O R M A C J A
 
W związku z utrudnieniami związanymi ze zgłaszaniem odbioru gabarytów bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ZYS zawiadamia się, że takie zgłoszenia przyjmuje również Urząd Gminy w Krzykosach w terminie do dnia 27 marca 2018 roku nr telefonu 61 28 515 14, 61 28 515 06 wew. 131