Unia Europejska

Ogłoszenie o przetargu ustnym (aukcji)

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza przetarg ustny (aukcje) na sprzedaż:

I. Samochodu specjalnego - pożarniczego Star 200,
II. Samochodu specjalnego – pożarniczego Star 244,
III. Syreny alarmowej dachowej 3,0 kW

Więcej informacji w zakładce: Samochód specjalny - pożarniczy Star 200, Samochód specjalny – pożarniczy Star 244, Syrena alarmowa dachowa 3,0 kW