Ogłoszenie o wykazie dotyczącym wydzierżawienia gruntu w miejscowości Solec

Wójt Gminy Krzykosy informuje o wywieszeniu wykazu dotyczącego wydzierżawienia gruntu w miejscowości Solec, obręb Solec, dotychczasowemu dzierżawcy. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna 37 oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy   
/-/ Andrzej Janicki