Unia Europejska

Opłata za wodę: Garby, Kaźmierki, Miąskowo, Murzynowo Leśne, Murzynówko

Kran z wodą

Prosimy mieszkańców z miejscowości: Garby, Kaźmierki, Miąskowo, Murzynowo Leśne oraz Murzynówko o podanie aktualnego stanu licznika zużycia wody poprzez przesłanie do dnia 16 maja 2020 r. na numer 697 800 512 wiadomości SMS zawierającej następujące informacje:

  • imię i nazwisko;
  • adres;
  • stan licznika.