WAŻNE!
Unia Europejska

Pomiar pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacie-o-planowanvch-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku.