Unia Europejska

Przedszkola na terenie Gminy Krzykosy

Herb Gminy Krzykosy

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KRZYKOSY

 

    Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi wznowienia pracy żłobków i przedszkoli oraz mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników jednostek oświatowych informuję, że wszystkie przedszkola na terenie Gminy Krzykosy pozostają zamknięte do 24 maja 2020 r.
    Jednocześnie informuję, że podejmujemy działania mające na celu spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa i możliwość uruchomienia placówek przedszkolnych. Zgodnie z komunikatami rządu, do 24 maja nadal będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki