Ptasia grypa - ostrzeżenie

UWAGA  PTASIA GRYPA!

Wysoce zjadliwa grypa ptaków!!!!

Objawy u ptaków:

- zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;

- spadek dziennej produkcji jaj;

- spadek przyjęcia paszy lub wody;

- objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.

          Do czasu przybycia odpowiednich służb należy wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i sprzedaży mięsa, innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zwłok, paszy ściółki i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiły objawy wskazujące na ptasią grypę.

Objawy u ludzi: zapalenie spojówek, gorączka, ciężkie zapalenie płuc.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadził następujące zakazy i nakazy:

  • Drób należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach;

  • Ptakom pozostającym w zamknięciu należy zapewnić dobre warunki zoohigieniczne;

  • Należy szczelnie zamykać pojemniki z paszą i wodą, aby zabezpieczyć je przed dostępem do ptaków dzikich;

  • Przed wejściem do kurnika należy: myć ręce i założyć odzież i obuwie ochronne, których nie używa się do innych prac, po wyjściu pozostawić odzież i obuwie ochronne w kurniku i ponownie umyć ręce;

  • Przed wejściem do gospodarstwa i do kurników należy rozłożyć maty nasycone  roztworem odkażającym o właściwym stężeniu i dbać o jego stałe uzupełnienie;

  • Należy ograniczyć ruch ludzi postronnych i obcych pojazdów na terenie gospodarstwa (paszowozy, maszyny gospodarskie) oraz obrót drobiem;

  • Osoby mające kontakt z drobiem, powinny poddać się szczepieniom ochronnym i nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem (gołębie, ptaki egzotyczne);

  • Osoby o obniżonej odporności, osoby starsze, dzieci nie powinny wchodzić do kurnika.

 

Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zakazów i nakazów
podlegać będą karze porządkowej.