WAŻNE!
Unia Europejska

Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2022 rok na Sesji Rady Gminy Krzykosy

Informuję, że w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 20 czerwca 2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki:
Ikona DOC Wzór pisemnego zgłoszenia [20 KB]
Ikona PDF RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK [4,50 MB]