WAŻNE!
Unia Europejska

Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2023 rok

Mieszkańcy Gminy Krzykosy,

informuję, że w dniu 27 czerwca 2024 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2023 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 26 czerwca 2024 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Krzysztof Jankowiak


Ikona PDF Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2023 rok [5,38 MB]
Ikona DOC Zgłoszenie do debaty [19,41 KB]