WAŻNE!
Unia Europejska

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – nowe świadczenie dla rodzin

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – nowe świadczenie dla rodzin
wnioski od 1 stycznia 2022r. do ZUS

To kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł na dziecko.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie dobry start i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+". To:

  • Portal Emp@tia MRiPS
  • PUE ZUS
  • Bankowość elektroniczna


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na stronie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - ulotka dla rodziców dziecka

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy