Unia Europejska

Sieć kanalizacyjna w Krzykosach - spotkanie z projektantem

Uwaga!
Informacja dla mieszkańców Krzykos!

W dniach:

  • 16 października 2020 r. (piątek), godz. 15.30-20.00
  • 17 października 2020 r. (sobota), godz. 9.00-13.00


w świetlicy wiejskiej w Krzykosach (górna sala) odbędą się spotkania z Projektantem sieci kanalizacyjnej.

Na spotkaniu będzie można omówić wszelkie szczegóły przyłącza oraz wskazać jego lokalizację na terenie swojej posesji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Krzykos!