WAŻNE!
Unia Europejska

Stawka za odpady - bez zmian

UWAGA !!!

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że w 2022 r. stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłatę należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego lub ewentualnie na rachunek Gminy Krzykosy nr 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.

Opłaty należy dokonywać bez wezwania co miesiąc w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

W 2022 r. obowiązują następujące stawki opłat za śmieci:

36,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości znajduje się kompostownik),
38,00 zł od osoby ( jeżeli przy nieruchomości nie ma kompostownika).

Dowody wpłat drukowane będą wyłącznie na prośbę właściciela nieruchomości.