WAŻNE!
Unia Europejska

Strażacy z Pięczkowa pozyskają nowy sprzęt i umundurowanie

Strażacy z Pięczkowa pozyskają nowy sprzęt i umundurowanie Logo akcji: Wzmocnij Swoje OtoczenieLogo Polskich Sieci Energetycznych

Ochotnicza straż Pożarna w Pięczkowie jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi strażacy zakupią sprzęt do usuwania skutków miejscowych zagrożeń, ubranie specjalne zabezpieczające ratownika podczas zdarzeń oraz urządzenie służące do prowadzenia różnego rodzaju szkoleń o tematyce strażackiej i nie tylko.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.