WAŻNE!
Unia Europejska

Strażacy z Pięczkowa pozyskają nowy sprzęt

Grupa dzieci bawi się na placu zabaw w słoneczny dzień. Baner zawiera tekst: "Wzmocnij swoje otoczenie. Zmieniamy swoją okolicę z PSE".

Ochotnicza straż Pożarna w Pięczkowie jest jednym z laureatów kolejnej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie". Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi strażacy zakupią specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego. Dron podwodny bo o nim mowa znajdzie zastosowanie podczas poszukiwań osób zaginionych na akwenach wodnych. Inne zastosowanie to szybki transport np. koła ratunkowego do osoby znajdującej się w wodzie. Kolejne zastosowanie to edukacja dzieci i młodzieży i pokazanie krajobrazu podwodnego znajdującego w okolicach naszej małej ojczyzny. Zastosowanie drona spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa ratowników podczas zdarzeń na akwenach i ograniczy do minimum czas pobytu ratownika w środowisku wodnym.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.