Unia Europejska

Urząd Gminy oraz OPS będą nieczynne

W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek)

Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach

będą nieczynne

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki