Unia Europejska

Urząd Gminy w Krzykosach otwarty dla interesantów

Uprzejmie informuję, że od dnia
31 maja 2021 roku (poniedziałek)
Urząd Gminy w Krzykosach
zostanie otwarty dla interesantów.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki