Unia Europejska

Urząd Gminy w Krzykosach wznawia z dniem 25 maja 2020 r. bezpośrednią obsługę interesantów

Krzykosy, dnia 25 maja 2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 ze zm.) uprzejmie informuję, że

Urząd Gminy w Krzykosach wznawia z dniem 25 maja 2020 r. bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem niezbędnych rygorów sanitarnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi, w dalszym ciągu obowiązują zasady ograniczonego załatwienia sprawy, wobec czego nadal należy stosować się do wskazanych wcześniej zaleceń:

 1. Zaleca się telefoniczne umawianie wizyt bezpośrednich w Urzędzie z pracownikami prowadzącymi daną sprawę.
 2. Urząd przyjmuje interesantów z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim z zachowaniem przez osoby przychodzące wszelkich zasad sanitarnych tj. obowiązuje:
  - zakrycie ust i nosa,
  - zdezynfekowanie rąk po wejściu do urzędu,
  - przy oczekiwaniu do danego biura obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości – w przypadku za dużej ilości osób oczekujących w kolejce należy poczekać na zewnątrz budynku.
 3. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że pracownicy nadal korzystają z urlopu czy zasiłku ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi.
 4. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 5. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 6. Zwieszona zostaje nieodpłatna pomoc prawna.
 7. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  a) rachunek bankowy dla podatków: 51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  b) rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci: 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  c) rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 8. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie.
 9. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 13.00.

Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.

Dane kontaktowe:
adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl
e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:
61-2851514; 61-2851505; 61-2851506, 61-2851507; fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny  Zakres załatwianych spraw
111 USC, dowody osobiste, ewidencja ludności
115  Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza
117  Egzekucja – podatki, opłata za odpady komunalne, wodę i ścieki, akcyza
119  Naliczanie podatków, opłata skarbowa
120  Ośrodek Pomocy Społecznej
121  Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami
123  Centrum Usług Wspólnych
124  Księgowość
127  Rada Gminy
130  Gospodarka wodna
131  Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61-2851535
Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587