WAŻNE!
Unia Europejska

Uwaga! Oczyszczalnia ścieków nie będzie przyjmowała ścieków dowożonych

Urząd Gminy w Krzykosach
informuje, że
18 października 2021 roku
oczyszczalnia ścieków w Sulęcinku
nie będzie przyjmowała ścieków dowożonych.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki