Unia Europejska

Uwaga! Płukanie sieci wodociągowej

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY!

Wójt Gminy Krzykosy informuje,
że w dniach od 20 września do 1 października 2021 roku
odbywać się będzie płukanie sieci wodociągowej zasilanej ze stacji
uzdatniania wody w Młodzikowie –
sieć na odcinku od Młodzikówka przez Borowo do Sulęcinka.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ Andrzej Janicki