WAŻNE!
Unia Europejska

UWAGA! Sprzedaż końcowa węgla

Na zdjęciu widać węgiel wraz z wbitą w niego łopatą oraz biały napis Sprzedaż końcowa węgla na bordowym tle

Do sprzedaży pozostało około 50 ton groszku. Nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową zakończy się nie później niż 30 czerwca 2023 roku. Wnioski są rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Cena węgla wynosi 1800,00 zł brutto za tonę.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.

Zgodnie z ww. ustawą:

  1. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca br. na zakup węgla od Gminy Krzykosy. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r. Ilość węgla na składzie jest ograniczona. Prawo do zakupu preferencyjnego mają tylko osoby spełniające warunki do wypłaty dodatku węglowego.
  2. Brak limitu ilościowego - zniesiono limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  3. Węgiel dla mieszkańców innych gmin - zgodnie z ustawą możliwy jest zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy .
  4. Zakupu węgla mogą dokonać również osoby spoza gminy Krzykosy, przy czym do wniosku winny dołączyć zaświadczenie o tym, że są uprawnione do dodatku węglowego, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Składanie wniosków, płatność i dostawa węgla odbywa się na dotychczasowych zasadach.