WAŻNE!
Unia Europejska

UWAGA: Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego lub ewentualnie na rachunek Gminy Krzykosy nr 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036.

Opłaty należy dokonać bez wezwania co miesiąc w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

W 2020 r. obowiąują następujące stawki opłat za śmieci:

  • 20,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości znajduje się kompostownik),
  • 22,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości nie ma kompostownika).