Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że

  • wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020
    w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczeń rodzinnych,
- świadczenia dobry start „300+",
- funduszu alimentacyjnego,

oraz

  • wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019/2021
    w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczenia wychowawczego „500+",

będzie można składać od dnia: 01.07.2019 r. drogą elektroniczną oraz od dnia: 01.08.2019 r. w formie papierowej.


Więcej informacji:

  • na stronie www.gov.pl/rodzina,
  • w siedzibie urzędu, pokój nr 3,
    tel. 61-28-515-14 wew. 115


Druki:
Na stronie www.bip.krzykosy.pl oraz www.gminakrzykosy.pl w zakładce:
Druki do pobrania => Świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny