Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wielkopolska Izba Rolnicza

Komisja Okręgowa nr 191 w Krzykosach

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzykosach

w składzie:

Daria Skowrońska - Przewodniczący
Joanna Przybył - Zastępca Przewodniczącego
Magdalena Klemenska - Sekretarz
Andrzej Zawitaj - członek Komisji

pełni dyżury w następujących terminach:

01.07.2019 r. Urząd Gminy w Krzykosach
godz. 10:00-14:00

05.07.2019 r. Urząd Gminy w Krzykosach
godz. 10:00-14:00

W tych dniach odbędzie się rejestracja kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej