Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Krzykosach, Murzynówku, Witowie oraz Bogusławkach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Krzykosach
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00023284/3
 Numer
 działki
 187/6  187/3
 Powierzchnia
 (m2)
 908  1672
 Cena
 nieruchomości (zł)
 36 000  59 300
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM)

 Opis
 nieruchomości
 Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, na w zasięgu energię elektryczną i wodociąg, dojazd jezdnią asfaltową.  
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Murzynówku
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00023285/0
 Numer
 działki
 235/2  253/3  235/5  235/6
 Powierzchnia
 (m2)
 536  805  829  831
 Cena
 nieruchomości (zł)
 22 000  25 940  26 700  26 800
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Murzynówko, obręb Miąskowo
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). 

 Opis
 nieruchomości
 W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd drogą asfaltową, jezdnia ziemna.  
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Witowie
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00022414/7
 Numer
 działki
 190/5  190/6  190/7  190/8  190/9
 Powierzchnia
 (m2)
 2177  1834  1858  2169  2350
 Cena
 nieruchomości (zł)
 54 500  45 900  46 500  54 300  51 700
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Witowo, obręb Witowo
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
 Opis
 nieruchomości
 W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne, zabudowa siedliskowa, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd jezdnią ziemną. 
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2017 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 04 października 2017 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Krzykosy
 

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej położonych w Bogusławkach
 
 Księga
 Wieczysta 
 PO1D/00022414/7
 Numer
 działki
 519/7  519/9  519/10  519/12
 Powierzchnia
 (m2)
 790  914  1184  1083
 Cena
 nieruchomości (zł)
 23 600  27 300  32 500  29 700
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie   Bogusławki, obręb Sulęcinek
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM). 
 Opis
 nieruchomości
 W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, grunt ma w zasięgu energię elektryczną, sieć wodociągową, dojazd jezdnią ziemną. 
 Forma
 nabycia
 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 Termin zapłaty
 ceny sprzedaży
 nieruchomości
 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.