WAŻNE!
Unia Europejska

Wyniki konsultacji z mieszkańcami Witowa i Wiktorowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 9 marca 2022 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr V/41/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 916) podaję do publicznej wiadomości :

Wyniki konsultacji z mieszkańcami
Witowa i Wiktorowa, które
odbyły się w dniach 15 – 25 lutego 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Witowo i Wiktorowo konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Wiktorowo – część wsi Witowo – na Wiktorowo przysiółek wsi Witowo.

Na postanowione pytanie :
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany rodzaju miejscowości z Wiktorowo – część wsi Witowo – na Wiktorowo przysiółek wsi Witowo składam następującą opinię:

POZYTYWNA - 4

NEGATYWNA - 0

Krzykosy, dnia 9 marca 2022 r.