XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zwołuję w dniu 7 lipca 2017 roku (piątek) o godz. 8.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Ustalenie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sulęcinek.
  6. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając