Z PIT-ami także w urzędach gmin

    W związku z corocznym obowiązkiem dokonywania rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp. po uzgodnieniu z Wójtami poszczególnych gmin Powiatu Średzkiego zdecydował wzorem lat ubiegłych o utworzeniu czterech punktów obsługi podatnika w gminach podległych działaniu tut. Urzędu. Punkty będą obsługiwane przez pracowników tut. Urzędu w zespołach dwuosobowych. Punkty będą czynne w miesiącu kwietniu.

Terminy i miejsca w których punkty obsługi podatnika będą czynne:
Urząd Gminy – Dominowo 5 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Gminnym Ośrodku Kultury w Dominowie/

Urząd Gminy – Zaniemyśl 6 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zaniemyślu/

Urząd Gminy – Krzykosy 12 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00

Urząd Gminy - Nowe Miasto nad Wartą 13 kwietnia w godzinach 9.30 do 13.00

    W powyższych punktach będzie można nie tylko złożyć zeznanie, ale także pobrać potrzebny formularz PIT, oraz zasięgnąć informacji o zasadach rozliczania podatku.
    W Środzie PIT-y można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego ul. Harcerska 2. Urząd pracuje w wydłużonym czasie pracy w poniedziałki od 7.30 do 18.00, oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 w związku z powyższym każdy z podatników w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł dokonać rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.. Istnieje także możliwość składania zeznań drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu. Termin składania zeznań upływa 30 kwietnia br.
Wszelkich informacji dotyczących dokonywania rozliczeń i składania zeznań podatkowych udzielają pracownicy w siedzibie Urzędu oraz telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
Centrala: 61 2858091
Bezpośrednie numery telefonów do pracowników udzielających informacji w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych: 61 28 679 52, 61 28 679 55.