WAŻNE!
Unia Europejska

Zastrzeżenie numeru PESEL

17 listopada 2023 roku w życie weszły przepisy umożliwiające zastrzeżenie numeru PESEL. Chodzi o ograniczenie skutków kradzieży tożsamości.

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Chodzi m.in. o walkę z wyłudzaniem środków finansowych poprzez zaciąganie np. kredytu na inną osobę bez jej wiedzy i zgody.

Jak zastrzec PESEL online i stacjonarnie?

Każdy z nas zyska możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, co ma uchronić nas przed kradzieżą tożsamości, a więc także zaciąganiem kredytów i innych zobowiązań bez naszej wiedzy. To także ważne zabezpieczenie dla osób, które zagubią swoje dokumenty. Skutki prawne tego zastrzeżenia nastąpią jednak dopiero od czerwca 2024 roku.

Zastrzeżenia może dokonać każdy pełnoletni obywatel, który posiada nadany PESEL.

Taka możliwość pojawi się w aplikacji mObywatel pod usługą „Zastrzeż PESEL", oraz na stronie mobywatel.gov.pl przez Profil Zaufany.

Kolejna możliwość to zastrzeżenie numeru PESEL osobiście w dowolnym urzędzie gminy (konieczne jest posiadanie papierowego wniosku).

Jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenia numeru PESEL można będzie dokonać na stałe i tylko okresowo składać wniosek o wycofanie zastrzeżenia, gdy pojawi się potrzeba skorzystania z niego, np. przy zaciąganiu pożyczki czy kredytu w banku.

Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać tą samą drogą, co samego zastrzeżenia, a więc poprzez Profil Zaufany, aplikację mObywatel lub stacjonarnie w urzędzie gminy.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie