Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /krzykosy/core/xpdo/xpdo.class.php on line 3114

Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /krzykosy/core/xpdo/xpdo.class.php on line 3114

Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /krzykosy/core/xpdo/xpdo.class.php on line 3114
Gmina Krzykosy - Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców sołectwa Krzykosy

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców sołectwa Krzykosy

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam
mieszkańców sołectwa
K R Z Y K O S Y
że w dniu
9 lipca 2018 roku
(poniedziałek)
o godz. 1900
w świetlicy odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa K R Z Y K O S Y,
którego głównym celem jest
wybranie sołtysa sołectwa.

Ponadto na zebraniu zostaną omówione sprawy bieżące sołectwa.

Wszystkich zainteresowanych sprawami wsi i gminy serdecznie zapraszam

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki