Podpisanie umowy dotyczącej warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii

Urząd Gminy w Krzykosach zawiadamia, że osoby które wyraziły chęć udziału w dofinansowaniu na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, do dnia 28.06.2019 roku, winny zgłosić się w siedzibie Urzędu Gminy celem podpisania umowy.

Umowy podpisywać można codziennie w godzinach urzędowania oraz od 1700-1830.

WAŻNE!!! Należy znać serię i numer dowodu osobistego, numer działki oraz księgi wieczystej.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki