Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców sołectwa Krzykosy - zmiana terminu

Zawiadamiam
mieszkańców sołectwa
K R Z Y K O S Y
że w dniu

18 czerwca 2018 roku
(poniedziałek)
o godz. 1900

w świetlicy odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa KRZYKOSY,
którego głównym celem jest
wybranie sołtysa sołectwa.
Ponadto na zebraniu zostaną omówione sprawy bieżące sołectwa.

Wszystkich zainteresowanych sprawami wsi i gminy serdecznie zapraszam

Wójt
inż. Andrzej Janicki

UWAGA!
ZMIANA TERMINU ZEBRANIA
Z 19.06 NA 18.06.2018 R.!