WAŻNE!
Unia Europejska

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od dnia 1 stycznia 2019 roku:

STAWKA OPŁATY USTALONA UCHWAŁĄ RADY GMINY KRZYKOSY 
GOSPODARSTWO DOMOWE WG LICZBY MIESZKAŃCÓW  ODPADY SEGREGOWANE  ODPADY NIESEGREGOWANE 
SKŁADAJĄCE SIĘ
Z TRZECH I WIĘCEJ OSÓB 
35,00 zł  70,00 zł 
SKŁADAJĄCE SIĘ
Z DWÓCH OSÓB  
27,00 zł  54,00 zł 
JEDNOOSOBOWE  20,00 zł  40,00 zł 


Wójt               

/-/ inż. Andrzej Janicki