WAŻNE!
Unia Europejska

Zostań żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – wstąp do wojska!

Plakat Dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

21 maja rozpoczął się nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - nowego rodzaju służby w wojsku wprowadzonej ustawą o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 roku. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to oferta dla osób z cywila, która daje wiele możliwości. Po zakończeniu szkolenia kandydat ma otwarte drzwi, aby zostać żołnierzem zawodowym, żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej czy zasilić szeregi rezerwy. Wszystko zależy od kandydata.

Kto może pełnić zasadniczą dobrowolną służbę wojskową?

DZSW mogą pełnić zarówno mężczyźni jak i kobiety, którzy:

  • są pełnoletni
  • nie byli karani za przestępstwa umyślne;
  • mają nieposzlakowaną opinię;
  • posiadają obywatelstwo polskie;
  • nie mają przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia służby wojskowej;
  • posiadają wykształcenie minimum podstawowe.


Na czym polega szkolenie?

Szkolenie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to 28 dniowe szkolenie podstawowe, zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Drugi etap to szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

Na czas całego szkolenia w ramach DZSW wojsko zapewnia wyżywienie, umundurowanie oraz ubezpieczenie. Na czas szkolenia specjalistycznego każdy szkolony będzie miał wybór: może być skoszarowany lub może mieszkać poza miejscem szkolenia. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Jakie uprawnienia przysługują żołnierzom dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie brutto.

Dla osób, które nie widzą się na co dzień w mundurze, po ukończeniu pełnego szkolenia w ramach DZSW przewidziano możliwość pierwszeństwa w zatrudnieniu w administracji publicznej, jeśli zostaną spełnione wymagania kwalifikacyjne dla danego stanowiska. Dodatkowo czas poświęcony do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Gdzie należy się zgłosić?
Aby złożyć swój akces pełnienia służby wojskowe, wystarczy zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym: https://www.zostanzolnierzem.pl/ lub złożyć wniosek o powołanie bezpośrednio w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Poznaniu, ul. Rolna 51/53.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię oraz oryginały (do wglądu) następujących dokumentów:

  • dokumentu tożsamości;
  • dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.


Wniosek o powołanie można pobrać ze strony https://wcrpoznan.wp.mil.pl/pl/pages/pliki-do-pobrania/ lub wypełnić na miejscu w WCR w Poznaniu.

Czy warto zostać żołnierzem?

Służba w Wojsku Polskim z roku na rok zyskuje na atrakcyjności, gdyż umożliwia nie tylko rozwój osobisty i zawodowy, ale przede wszystkim oferuje stabilne zatrudnienie.

Sporą zachętą do rozpoczęcia kariery w wojsku są także zarobki. W chwili obecnej minimalna pensja szeregowego zawodowego wynosi 4560 zł brutto, która rośnie wraz ze stopniem wojskowym. Wybierając karierę żołnierza zawodowego można liczyć na liczne dodatki: dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastkę", comiesięczne świadczenie mieszkaniowe, gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny, dodatek za długoletnią służbę, a w przyszłości pewną emeryturę.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu, pod nr tel. 261-573-679, 261 573 651 lub na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl